MENU
Aula_close Layer 1

Mål og værdier

Værdiregelsæt for Vigersted Skole,

 

Det beskrevne værdiregelsæt er gældende for alle på Vigersted Skole og skal understøtte at visionen opfyldes.

 

Vision

På Vigersted Skole vil vi, at der er trivsel for alle og optimal læring for den enkelte.

 

Det er afgørende at:

 • Alle tager et ansvar for egen og andres trivsel og udvikling
 • Alle har ambitioner på egne og andres vegne

 

Vi bygger vores daglige arbejde på værdierne: Respekt, troværdighed og nysgerrighed.

Værdierne er gældende for de relationer vi indgår i – uanset om vi er elever, medarbejdere eller forældre.

 

Respekt:                   Der er en høj respekt for andres værd, for mangfoldighed og forskellighed.

 

Troværdighed:               Vi er der for hinanden og man kan stole på os.

 

Nysgerrighed:                Vi er interesserede i hinanden og vil gerne fællesskabet.

 

 

 

Respektfuldhed

 • Jeg går i dialog
 • Jeg accepterer forskelligheder
 • Jeg lytter til andre
 • Jeg taler pænt til andre og om andre
 • Jeg giver andre tryghed
 • Jeg tager hensyn
 • Jeg overholder de fælles vedtagne regler

Troværdighed

 

 • Jeg er her - man kan regne med mig, jeg har tillid til andre
 • Jeg er nærværende
 • Jeg overholder aftaler - jeg er ansvarlig
 • Jeg er faglig og saglig

Nysgerrighed

 

 • Jeg viser interesse for de andre
 • Jeg er anerkendende og undersøgende i min tilgang til andre - jeg vil gerne fællesskabet
 • Jeg er eksperimenterende i min læring
 • Jeg er udviklingsorienteret

 

Samværsregler

Respekt – troværdighed - nysgerrighed

 

Adfærd og samvær holdes op imod de tre værdier og skal være i overensstemmelse med værdierne.

Vi arbejder værdibaseret og situationsbestemt.

 

Grundlæggende adfærds- og samværsregler

 • Vi skal behandle hinanden ordentligt
 • Vi skal behandle bygninger og inventar ordentligt

 

Der udarbejdes samværsregler for grupper af børn, i afdelingerne, i sfo, i a-huset, i klasserne.

Samværsreglerne skal give mening på et givent tidspunkt – og derfor vil de ændre sig løbende.