MENU
Aula_close Layer 1

Klassemøde

På Vigersted Skole afholdes ét ugentligt lærerstyret klassemøde i alle klasserefter fælles model. Det centrale i mødet er samtalen. Klassemødet er et arbejdsmøde og det forventes, at alle deltager seriøst

På klassemødet behandles eksempelvis

 • Skolens værdiregelsæt og antimobbestrategi
 • Klassens spilleregler
 • Temaer af betydning for klassens læringsmiljø -eleverne trivsel og læring
 • Elevernes medbestemmelse i elevrådet
 • Konkrete aktiviteter og tiltag i klassen

 

Gennem arbejdet med klassemøder ønskervi:

 • Arbejde systematisk med elevernes sociale og personlige kompetencer.
 • Rammesætte og understøtter en fælles ansvarlighed og ansvar over for hinanden og fællesskabet.
 • At eleverne opnår indsigt i, at deres handlinger har betydning for andre.
 • At eleverne erfarer, at de selv er betydningsfulde i klassefællesskabet, og at alle bliver taget alvorligt.

 

Klassemøderne skal være med til at skabe et læringsmiljø, hvor:

 • Eleverne lærer hinanden at kende og lærer at tage hensyn til hinanden.
 • Eleverne lærer at respektere og acceptere hinanden.
 • Eleverne lærer at indgå kompromiser.
 • Eleverne lærer, at de kan få hjælp af voksne.
 • Eleverne lærer at give og modtage hjælp i forhold til klassekammerater.