MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktperson og udviklingssamtaler

På Vigersted Skole har alle elever en kontaktperson. Kontaktpersonen er i næsten alle tilfælde en medarbejder fra klassen, men kan også være en medarbejder med særlig tilknytning til eleven.

Som forældre henvender man sig til og samarbejder med kontaktpersonen omkring barnets overordnede trivsel og udvikling. Kontaktpersonen vil i de fleste tilfælde deltage i skole-hjemsamtalerne sammen med en faglærer. Omkring det enkelte fag henvender man sig til og samarbejder med fagets lærer.

Eleven mødes i en udviklingssamtale med sin kontaktperson. Kontaktpersonen af ansvaret for jævnlig afvikling af samtalerne men eleven kan også selv bede om en samtale.Der skrives et kort resumé af samtalen i kontaktbogen, Resumeet er dels til orientering af forældrene, dels for at fastholde og dokumentere en udvikling.

Via udviklingssamtalerne vil vi blandt andet opnå at:

  • Alle elever oplever at blive hørt, set og anerkendt ién til én dialog med en medarbejder
  • Den enkelte elev inddrages i at opstille og evaluere egne udviklingspunkter både fagligt og socialt.
  • Den enkelte elev bliver bevidst om egen læring, ressourcer og udviklingsmuligheder.
  • Alle elever får konstruktiv feedback på egen indsats og mulighed for at give feedback til medarbejderne omkring sig.
  • Forældrene oplever tæt opfølgning på barnets læring og trivsel og bakker op om udviklingen.
  • Den enkelte elevs læring og trivsel optimeres.