MENU
Aula_close Layer 1

Bevægelse

På Vigersted Skole har bevægelse i undervisningen været et gennemgående element siden skoleåret 2013/2014. På skemaet kan dette ses ved, at alle lektioner siden august 2014 er blevet forlænget med 5 min. som er forbeholdt bevægelsesaktiviteter, så der på denne måde er elementer af bevægelse i alle lektioner.

Bevægelsesaktiviteterne tilstræbes at være relateret til det øvrige arbejde i klassen og kan således både understøtte socialt, motorisk og fagligt arbejde i den øvrige undervisning. Der vil afhængigt af den enkelte klasse kunne ses en progression gennem skoleforløbet fra en overvægt af sociale aktiviteter i starten af skoleforløbet til en overvægt af faglige aktiviteter i slutningen af skoleforløbet.

Da bevægelsesaktiviteterne netop er en integreret del af undervisningen, prioriteres det at alle kan deltage. Derfor er der heller ikke et krav om, der skal være høj puls, men i stedet fokus på at alle er med og får bevæget sig og får noget ud af aktiviteten.

På Skolens område er der blevet lavet forskellige opstregninger, som kan bruges i bevægelsesaktiviteterne, og derudover benyttes boldbaner, flisearealer og gange også til aktiviteterne. På skolens område vil man derfor ofte se elever i gang med aktiviteter uden for klasselokalet, og på skolens vægge hænger der ofte kort med tekster, ord, regnestykker, billeder og QR-koder.

På skolen er der desuden en lærer, der har til opgave at vejlede de øvrige lærere i at inddrage bevægelse i undervisningen og introducere nyansatte lærere i denne form for undervisning Denne lærer deltager tillige i et kommunalt netværk omkring bevægelse.