MENU
Aula_close Layer 1

kontaktforældre

Kontaktforældregruppen

I alle klasser vælges et kontaktforældreråd bestående af cirka 3 -5 kontaktforældre. I den enkelte klasse aftales procedurer for valg. Som regel vælges man for 1 år af gangen. I børnehaveklassen vælges kontaktforældrerådet ved en introduktionsaften "Forældre til Forældre", hvor der vil blive orienteret om, hvad det vil sige at være kontaktforældre.

Formålet med kontaktforældregruppen

Formålet med kontaktforældreordningen er:

*At skabe et forum for samarbejde og dialog mellem klassens lærere og forældrene

* At styrke det sociale fællesskab i klassen herunder fællesskabet mellem klassens forældre

* At sikre en hurtig og nem kontakt til skolebestyrelsen.

Mulige arbejdsopgaver

Kontaktforældregruppen har mulighed for at involvere sig i klassens/skolens liv på forskellig vis,f.eks.:

* Bistå ved planlægning og udførelse af arrangementer i løbet af året* Deltage i planlægningen af forældremøder

* Støtte integrationen af nye elever og forældre i klassen bland andet ved henvendelse/velkomst til de nye forældre, orientering om fritidsaktiviteter mv.

Forbindelsen til skolebestyrelsen

1-2 gange om året indkaldes kontaktforældrene til et arrangement på skolen, hvor overvejelser, problemstillinger på tværs af klasser og klassetrin og drøfte emner af fælles interesse.

Skolebestyrelsen har på disse møder mulighed for at fortælle om bestyrelsens aktuelle arbejde, informere eller søge råd, idet de enkelte klassers kontaktforældre efterfølgende kan videreformidle til egen klasses samlede forældrekreds.Kontaktforældrene opfordres til at komme med emner til dagsordenen til disse møder.

Forældrerepræsentanterne i 0. 6. klasse er medlem af SFO-rådet, somafholder1-2 årlige møder.

Forældrerepræsentanter i 6. klasse indleder på skolebestyrelsens initiativ samarbejde med forældrerepræsentanterne på Søholmskolen om udarbejdelse af sociale spilleregler for kommende 7. klasse.

Forældrerepræsentanter i 8. og 9. klasse inddrages i planlægningen af sidste skoledag for 9. klasse og medvirker til forældredeltagelse i arrangementet i Anlægget i Ringsted.

Klassekasse

Den enkelte klasses kontaktforældre har mulighed for at oprette en klassekasse. Formålet med klassekassen er at kunne give eleverne mulighed for fælles oplevelser ud over den daglige undervisning en mulighed for at ”forsøde” skolelivet. På det årlige forældremøde aftales indbetalingernes størrelse og administration af klassekassen. Alle indbetalinger er frivillige. Midlerne i kassen er fællesmidler. Der kan ikke tilbagebetales beløb ved fraflytning, ligesom nye elever automatisk får del i midlerne på lige fod med de øvrige elever. Det er eleverne, forældrene samt klasselæreren, der bestemmer, hvad klassekassen skal bruges til, men det skal være til gavn for hele klassen. Midlerne kan ikke bruges til at dække undervisningsrelaterede udgifter i forbindelse med undervisningstiden. Alle udgifter i den forbindelse afholdes af skolen.

Klassearrangementer

Klassearrangementer i løbet af åreter med til at understøtte klassens sociale udvikling. Arrangementerne behøver ikke være store og forkromede. Et godt arrangement kan sagtens være en rundboldkamp på skolen. Det er ikke nødvendigvis kontaktforældrene, der skal stå for de sociale arrangementer i klassen, det kan også være andre forældre, der har lyst og mod på det, hvilket bør aftales i hver enkelte klasse. I forældregruppen er det også vigtigt at være opmærksom på, at alle forældre føler sig velkomne. Hvis der udvikler sig faste grupperinger blandt forældrene til arrangementerne, så kan det få enkelte forældre til at trække sig. Omkostningerne ved et klassearrangement bør holdes på et minimum så alle elever, og forældre har mulighed for at deltage.

Gode ideer til klassearrangementer kan findes på www.forældrefiduser.dk