MENU
Aula_close Layer 1

A-Klub

A-klub til normaltbegavede børn og unge mellem 10 og 18 år med autismespektrumforstyrrelser. 

Baggrund

Normalt begavede børn og unge med en Autisme Spektrum Forstyrrelse er ofte begrænsede i deres sociale samvær med jævnaldrende børn og unge på grund af deres nedsatte evne til indgå i et samspil med andre. 

De unge er nødsaget til at opholde sig hjemme, og bruger deres fritid foran computer, TV o. lign. Dermed kommer de ufrivilligt til at opleve isolation og kommer til at mangle erfaringer i sociale sammenhænge. 

Det er derfor af stor betydning, at skabe mulighed for, at de unge møder andre ligesindede, således at de får en bredere kontaktflade ud over de unge, de går i skole med. 

De eksisterende tilbud, der er rettet mod disse børn, ligger ofte geografisk i en afstand, der ofte medfører lang transporttid, taxaudgifter eller stor indsats fra forældrenes side.

Dokumenter
Betalingstilsagn 2019 - 2020 Shape Created with Sketch.